NL DE

Veel gestelde vragen

Selecteren koeien in ruwvoer?

Koeien nemen het ruwvoer van de pakken op in de verhouding zoals dat op de voergang staat. Bij ieder bezoek aan Mobiel voerhek gemiddeld 13 x per etmaal en 6/7 x per half etmaal nemen ze de voerplaats waar ze komen aanlopen. Door het 6/7 x bezoeken per half etmaal resulteert dat in gelijke opnames per soort voer in de verhouding zoals het ervoor staat.

Met behulp van APS dierherkenning en toegang sturing tot ruwvoersoorten kan bereikt worden dat koeien gaan afwijken van gelijke opname van ruwvoer. En soorten ruwvoer gaan opnemen dat past bij het productie niveau van de betreffende koe. Door die sturing kan toegang/bezoek tot wat soorten ruwvoer beperkt worden en juist andere soorten ruwvoer onbeperkt laten opnemen. Dit zijn elektronische productie groepen.

Gaat het voer broeien als het een week op stal staat?

Voer dat in de kuil niet broeit gaat ook in de stal niet broeien. De pakken worden aaneengesloten op de voergang geplaatst en blijven vast. De koeien vreten van de zijkant van de pakken steeds de buitenlaag eraf. Daarachter komt steeds vers voer vrij dat nog niet met de buitenlucht in contact is geweest en onberoerd is gebleven. De temperatuur stijging is 0.1 graad in een week tijd.

Worden vaarzen en lage rangorde dieren verdrongen?

De klok rond is er echt vers voer ter beschikking de koeien weten dat en gedragen zich er ook naar. Ze bezoeken verdeelt over de tijd de klok rond het Mobiel voerhek. Bij een bezetting van 3 koeien per voerplaats is het Mobiel voerhek doorlopend maar voor 40/45% bezet. De helft van de voerplaatsen is doorlopend onbezet. Dit geeft lage rangorde koeien volop de gelegenheid het mobiel voerhek te bezoeken en te vreten van vers voer dat gelijk is aan het voer dat hoge rangorde koeien zich toe-eigenen. Vaarzen vreten per bezoek langer en bezoeken het mobiel voerhek 1 x maal vaker in dezelfde tijdsperiode.

Nemen koeien minder ruwvoer op omdat het niet gemengd is?

De ruwvoer opname is circa 10% hoger in vergelijking met voeropname van gemengd losliggend voer. Het ruwvoer is en blijft verser omdat het vast aan het pak blijft totdat de koe het voer in de bek neemt. De tweede reden van hoge voeropname is dat de koeien het van het vaste pak gemakkelijker kunnen opnemen. Een koe heeft géén boventanden en is niet in staat te happen zij pakt het voer met de tong en snijd het met de ondertanden af die daarvoor schuin naar voren staan. Van het vaste pak gaat dat gemakkelijker dan bij losliggend voer. Daarom wordt los voer ook steeds weggeschoven en moet weer aangeschoven worden.

Geeft gemengd voeren een hoger rendement hoger?

De voerefficiëntie is 3 tot 5% hoger met Mobiel voerhek dan bij gemengd voeren. Een koe heeft 1 pens en 3 magen en is een herkauwer. Het Ruwvoer komt in de pens en wordt op een rustig moment opgeboerd en herkauwt waarbij het ruwvoer verfijnt wordt en speeksel erbij komt. Het prikniveau van het ruwvoer is de stimulans om vanuit de pens op te boeren en te herkauwen. Bij mengen van ruwvoer wordt het versmeert met bijproducten waardoor het prikniveau daalt. Daardoor gaat de koe minder opboeren voor herkauwen en gaat ruwvoer samen met structuurloos voer en water via de pens rechtstreeks naar de magen. Die kunnen het ruwvoer door te weinig herkauwen minder goed verteren en verlaat het onvoldoende verteerd de koe.

Moeten koeien steeds tot het uiterste reiken om voer op te nemen?

Bij grazen reiken de koeien vanaf de boeg circa 1 meter naar het gras. Ze vreten altijd met de kop in rechte lijn met de hals omdat ze met de ondertanden het gras moeten afsnijden, ze hebben immers geen boventanden. De reikwijdte van circa 1 meter is een natuurlijke afstand, hun comfortzone. Met Mobiel voerhek wordt de afstand van hek tot voer gehouden op 95 cm tot circa 105 cm dat kunnen ze ongeveer opnemen in een half etmaal. Ze kunnen echter reiken tot 125/130 cm maar doen dit niet als het niet nodig is, ze blijven bij voorkeur binnen hun comfortzone.

Is er met Mobiel voerhek veel rest/afval voer?

De koeien vreten van de zijkanten van de pakken en nemen in hoofdzaak voer op rechtstreeks van de pakken. Het voer wordt daardoor niet onder gekwijld en heen en weer geschoven waardoor er meer lucht kan intreden. Dat zorgt ervoor dat alleen afvalvoer restvoer is en niet bestaat uit onder gekwijld goed voer wat niet meer smakelijk is. De hoeveelheid restvoer dat na een voercyclus afgevoerd moet worden is 15 tot 20% ten t.o.z. van het restvoer dat afgevoerd moet worden bij het voeren van losliggend ruwvoer.

Is Mobiel voerhek duur?

Mobiel voerhek is goedkoop in aanschaf en gebruik t.o.z. van de alternatieven.

Door de compacte voergang bespaard het 2/3 lengte van de voergang en daarmee een bouwkosten vermindering van 15 tot 20%. Er is geen voerwagen en lader nodig die dagelijks gebruikt moeten worden. Enkel een kuilvoersnijder die eenmaal in de 5 tot 8 dagen 1 tot 2 uur gebruikt wordt. Het bespaard een gemiddelde veehouder 2 dagen werk in week tussen de melktijden. De voeropname en voerefficiëntie resulteert in 15% meer melk uit ruwvoer.

De investering in Mobiel voerhek is maar een derde van de alternatieven en daar komen de exploitatie voordelen nog bovenop.

Past Mobiel voerhek op mijn bedrijf?

Het past op ieder bedrijf dat inkuilt en/of balen en ruwvoer voert. Door de compacte voergang kan het op ieder bedrijf ingepast worden.